Договор стоматології НСЗУ

Договор стоматології НСЗУ

Договір КНП «Добропільська міська стоматологічна поліклініка» № 0040-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Договор стоматології НСЗУ

Договір № 0040-E420-P000
про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій

НСЗУ в особі Т.в.о.Голови Мовчан Оксани Сергіївни, що діє на підставі Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101 (далі – замовник), з однієї сторони, і КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА” ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі Директор Джура Роман Леонідович, який діє на підставі Статуту, (далі – надавач), з іншої сторони (далі – сторони), уклали договір про нижченаведене.

Дог-КНП-Добр.-міськ.-стом.полікл.-01.04.-31.12.20

Переглянути договір КНП «Добропільська міська стоматологічна поліклініка» на сайті НСЗУ

Share this post for your friends:

Friend me: