лікарня

лікарня, Добропільська лікарня інтенсивного лікування

20 Травня день вишиванки

20 Травня день вишиванки

20 Травня в Добропільській Лікарні Інтенсивного Лікування голова ОДА, Кириленко Павло Олександрович,
в урочистій обстановці, до дня вишиванки в Україні, передав пакунки з вишиванками для малюків народжених у Донецькій області. Continue reading →

Posted by КНП "Добропільська ЛІЛ" in громадськості, лікарня, новини, 0 comments
5 Травня

5 Травня

Posted by КНП "Добропільська ЛІЛ" in лікарня, 1 comment
Вакцинація мед. працівників КНП “Добропільська ЛІЛ”

Вакцинація мед. працівників КНП “Добропільська ЛІЛ”

10.03.2021 в КНП “Добропільська лікарня інтенсивного лікування”

прибула виїзна бригада з м. Селидове для проведення вакцинації проти CovID-19

Було вакциновано 20 чоловік, з числа мед. працівників КНП “Добропільська ЛІЛ”

Posted by КНП "Добропільська ЛІЛ" in лікарня, новини, 0 comments
Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Порядок організації медичного обслуговування комунальним некомерційним підприємством «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» затверджено наказом КНП «Добропільська ЛІЛ» №1 від 02.01.2020р.

ПОРЯДОК

організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регулює основні засади організації надання медичної допомоги в закладах ВМД та ТМД та умови,  за яких пацієнт скеровується до закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм  власності,  що  надають  вторинну  (спеціалізовану)  медичну допомогу (далі – ВМД) та третинну (високоспеціалізовану)  медичну допомогу  (далі  –  ТМД),  а  також шляхи надходження пацієнтів до зазначених закладів.
1.2. Надання  медичної  допомоги  в  закладах  ВМД   та   ТМД здійснюється у стаціонарних та амбулаторних умовах.
1.3. ВМД надається:у стаціонарних   умовах   –    багатопрофільними    лікарнями інтенсивного  лікування  (далі  –  ЛІЛ) першого та другого рівнів, багатопрофільними  дитячими   лікарнями   (клінічними   лікарнями) інтенсивного  лікування  (далі  –  ДитЛІЛ),  лікарнями  відновного лікування (далі – ЛВЛ),  лікарнями  планового  лікування  (далі  – ЛПЛ), хоспісами, спеціалізованими медичними центрами (далі – СМЦ);в амбулаторних умовах –  підрозділами  амбулаторного  сектору лікарень   різного  типу,  центрами  з  медичних  консультацій  та діагностики (консультативно-діагностичними центрами) (далі – КДЦ).
1.4. ТМД надається  у  стаціонарних  та  амбулаторних  умовах багатопрофільними    обласними   лікарнями   (клінічна   лікарня), багатопрофільними   обласними   дитячими   лікарнями   (клінічними лікарнями),    високоспеціалізованими   медичними   центрами   (за напрямами).
1.5. Амбулаторна  допомога  в  закладах  ВМД  та   ТМД   може надаватись   безпосередньо   в   закладі  або  дистанційно  шляхом проведення телемедичних консультацій.
1.6. Направлення   пацієнтів   до   закладів   ВМД   та   ТМД здійснюється у плановому та екстреному порядку.
1.7. Направлення  пацієнта  до закладу ВМД чи ТМД у плановому порядку передбачає попереднє узгодження  дати  і  часу  проведення обстеження,   консультації   чи  госпіталізації,  що  здійснюється лікуючим лікарем. Максимальний узгоджений    термін    проведення   обстеження, консультації чи госпіталізації не може перевищувати одного  місяця з  дати  заповнення  направлення  на  обстеження,  консультацію чи госпіталізацію у плановому порядку,  а для онкологічних  хворих  – 10 днів.
1.8. Направлення пацієнта в екстреному порядку до закладу ВМД чи ТМД  здійснюється  без  попереднього  погодження  дати  і  часу госпіталізації (консультації).
1.9. Самостійне  звернення  пацієнта  – звернення пацієнта до закладу ВМД чи ТМД без направлення.
1.10. Планова  госпіталізація   (консультація)   пацієнта   – госпіталізація   (консультація)   за   направленням   лікаря,   що здійснюється  за  наявності  показань  для  такої   госпіталізації відповідно до раніше погоджених дати і часу госпіталізації.
1.11. Госпіталізація  (консультація)  пацієнта  за екстреними показаннями – госпіталізація (консультація) пацієнта за  наявності показань для такої госпіталізації (консультації),  що здійснюється цілодобово без попереднього погодження дати і часу  госпіталізації (консультації)   незалежно   від  місця  проживання  (перебування) пацієнта. Госпіталізація за    екстреними    показаннями   здійснюється  цілодобово.
1.12. Скерування на госпіталізацію (консультацію) до  закладу ВМД  чи ТМД передбачає заповнення лікарем або медичним працівником служби  швидкої  медичної  допомоги  відповідного  направлення  на госпіталізацію (консультацію).
1.13. Відсутність   у  пацієнта  документів,  що  засвідчують особу, не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи  госпіталізацію  та здійсненні госпіталізації чи консультації в екстреному порядку за наявності відповідних показань.
II. Порядок направлення пацієнтів до закладів  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
2.1. Направлення  до  закладу  ВМД у плановому порядку можуть здійснювати:лікарі загальної   практики-сімейні  лікарі  (далі  –  лікарі ЗП-СЛ),  лікарі-терапевти дільничні та  лікарі-педіатри  дільничні центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД);лікарі ЗП-СЛ,  які  провадять   господарську   діяльність   з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;лікарі-спеціалісти закладів ВМД іншої спеціалізації та ТМД.

2.2. Направлення  пацієнта до закладу ВМД чи ТМД в екстреному порядку можуть здійснювати:

лікарі ЗП-СЛ,  лікарі-терапевти  дільничні та лікарі-педіатри дільничні ЦПМСД;лікарі ЗП-СЛ,   які   провадять   господарську  діяльність  з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;лікарі-спеціалісти ЦПМСД;лікарі-спеціалісти закладів ВМД та ТМД;служба швидкої медичної допомоги.
2.3. Лікарі    ЗП-СЛ,    лікарі-терапевти    дільничні     та лікарі-педіатри дільничні   ЦПМСД,  лікарі  загальної  практики  – сімейні лікарі,  які провадять господарську діяльність з  медичної практики  як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових  відносинах,  можуть  направляти  пацієнтів   до закладів ВМД у таких випадках:до діагностичної  служби  закладу  ВМД  у  разі  необхідності проведення      діагностичних      обстежень      (функціональних, інструментальних,  лабораторних)  в  межах  компетенції  первинної медико-санітарної допомоги;до лікарів-спеціалістів     для     отримання      необхідних консультацій;до профільного відділення ЛІЛ для стаціонарного  лікування  у разі наявності гострих захворювань та станів, травм чи отруєнь або хронічних захворювань за необхідності у цілодобовому  інтенсивному лікуванні  і  догляді  або  цілодобової  спеціалізованої  медичної допомоги  окремим  категоріям   пацієнтів   (вагітним,   роділлям, породіллям, новонародженим, дітям тощо).до консультативно-діагностичного    центру    ЛІЛ    –    для амбулаторного  лікування  хворих із захворюваннями та станами,  що потребують інтенсивного лікування в амбулаторних умовах;до профільного  відділення  ЛПЛ  у разі наявності загострення хронічних захворювань за необхідності в цілодобовому лікуванні  чи догляді   (за  винятком  потреби  в  інтенсивному  лікуванні)  для проведення  протирецидивного  курсу  лікування  або  стаціонарного обстеження, якщо це неможливо забезпечити в амбулаторних умовах;до консультативно-діагностичного    центру    ЛПЛ    –    для амбулаторного лікування  хворих  із захворюваннями та станами,  що не потребують  інтенсивного  лікування,  але  виходять   за   межі компетенції лікарів первинної медико-санітарної допомоги;до профільного  відділення  ЛВЛ   для   проведення   медичної реабілітації;до хоспісу для отримання паліативної допомоги.
2.4. Лікарі-спеціалісти  закладів   ТМД   можуть   направляти пацієнтів до закладів ВМД у таких випадках:

2.4.1. До профільних відділень ЛІЛ  для  проведення  планових оперативних  втручань  (катаракта,  аденома передміхурової залози, грижа,  жовчнокам’яна хвороба тощо),  які  не  потребують  надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

2.4.2. До профільних відділень ЛПЛ:у разі   наявності   загострень   хронічних   захворювань  за необхідності в цілодобовому  лікуванні  чи  догляді  (за  винятком потреби в інтенсивному лікуванні);для проведення  доліковування  (після  лікування  в  закладах ТМД).

2.4.3. До   профільних   відділень   ЛВЛ    для    проведення реабілітації пацієнтів.

2.4.4. До  хоспісів  у  разі   необхідності   в   паліативній допомозі.

2.5. Лікарі-спеціалісти   закладів   ВМД   можуть  направляти пацієнтів до закладів ВМД іншої спеціалізації: після стаціонарного лікування, лікування в денному стаціонарі або амбулаторного лікування пацієнта у разі  потреби  в  лікуванні або доліковуванні в закладі ВМД іншої спеціалізації;після стаціонарного  лікування  пацієнта  в  разі  потреби  в проведенні  ранньої  та  пізньої реабілітації в лікарні відновного
лікування.
2.6. Служба     швидкої      медичної      допомоги      може направляти/доставляти  пацієнтів  до  закладів  ВМД  за  наявності гострих захворювань та станів,  травм чи  отруєнь  або  загострень хронічних  захворювань  за необхідності в інтенсивному лікуванні і догляді або цілодобової спеціалізованої медичної допомоги  окремим категоріям     пацієнтів    (вагітним,    роділлям,    породіллям, новонародженим, дітям тощо).

2.7. Пацієнт може звернутись до закладу ВМД  самостійно  (без направлення) у таких випадках:для отримання екстреної медичної допомоги;за потреби в обслуговуванні лікарем акушером-гінекологом;

для отримання стоматологічної допомоги;для добровільного    консультування    та    тестування    на
ВІЛ-інфекцію.
III. Порядок направлення пацієнтів до закладів  третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
3.1. Направлення  пацієнтів  у  плановому порядку до закладів ТМД відповідної спеціалізації здійснюється за таких умов:необхідність у        використанні       високотехнологічних, високоспеціалізованих методів діагностики та лікування;відсутність ефекту  від  застосованого  лікування  в закладах ВМД;складні для діагностики випадки захворювань.
3.2. Направлення   пацієнтів  до  закладів  ТМД  у  плановому порядку забезпечують:лікарі-спеціалісти закладів ВМД, ТМД,лікарсько-консультативні комісії      обласних      лікарень, спеціалізованих центрів (у разі направлення до клінік НДІ).
3.3. Направлення  пацієнтів  до  закладів  ТМД  в  екстреному порядку забезпечують:медичні працівники служби швидкої медичної допомоги;лікарі ЦПМСД,  лікарі  ЗП-СЛ,  які   провадять   господарську діяльність  з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД  у  цивільно-правових  відносинах,  та  лікарі спеціалісти   закладів   ВМД   за   необхідності   в   терміновому використанні високотехнологічних або високоспеціалізованих методів діагностики та лікування.
3.4. Транспортування    пацієнта    до    закладу   ТМД   для госпіталізації (консультації) в  екстреному  порядку  здійснюється санітарним  транспортом  закладу  ВМД  чи службою швидкої медичної
допомоги.
Розроблено згідно наказу МОЗ України від 05.10.2011 № 646.

Posted by adminhq in лікарня
Структура КНП «Добропільська ЛІЛ»

Структура КНП «Добропільська ЛІЛ»

Структура комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»

Наказом №1 від 02.01.2020р. «Про організацію діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»  затверджено Структуру КНП «Добропільська ЛІЛ».

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

1. Адміністративно – управлінський підрозділ.

2. Лікувально-профілактичні підрозділи:

2.1. Стаціонар на 310 ліжок, до складу якого входять:

2.1.1. Терапевтичне відділення  – 60 ліжок, з них: для ветеранів війни  – 4 ліжка

2.1.2. Хірургічне відділення – 60 ліжок з них:  для ветеранів війни – 4 ліжка

2.1.3. Травматологічне відділення – 40 ліжок з них:  для ветеранів війни – 2 ліжка

2.1.4. Педіатричне відділення – 30 ліжок

2.1.5. Акушерсько-гінекологічне  відділення – 50 ліжок  з них.:

 • Гінекологічних – 20 ліжок
 • Пологових – 20 ліжок
 • Патології  вагітних – 10 ліжок
 • Відділення  новонароджених – 20 ліжок, з них:
 • для здорових новонароджених – 10 ліжок
 • обсервативних – 5 ліжок
 • недоношених – 5 ліжок

2.1.6 .  Інфекційне відділення – 30 ліжок з них :

 • для дорослих – 15 ліжок
 • для дітей – 15 ліжок, у тому числі  коксованих – 10 ліжок

2.1.7. Неврологічне відділення – 40 ліжок, з них: для ветеранів війни – 4 ліжка

2.1.8 Ліжка інтенсивної терапії – 5 ліжок, у тому числі:

 • травматологічне відділення – 2 ліжка
 • хірургічне відділення – 3 ліжка

2.1.9. Відділення анестезіології і реанімації – 6 ліжок

2.1.10. Приймальне відділення

2.2. Консультативно-діагностична  поліклініка  з трьома  центрами хірургії одного дня        та   денним стаціонаром на 12 ліжок, у складі:

2.2.1.Поліклінічне відділення № 1 міста Добропілля  з центром хірургії 1-го дня та денним стаціонаром на 12 ліжок:

 • жіноча консультація  з денним стаціонаром на  10 ліжок;
 • кабінет протитуберкульозний, у т.ч. дитячий;
 • реєстратура;
 • кабінет профілактики;
 • кабінет виписки листків непрацездатності;
 • відділення профілактики та лікування ВІЛ/СНІД інфекції;
 • наркологічне відділення з денним стаціонаром на 2 ліжка;
 • процедурний  кабінет;
 • кабінет ЛКК;
 • кабінет хірурга;
 • кабінет ортопед-травматолога;
 • кабінет кардіолога, у т.ч. дитячий;
 • кабінет ендокринолога;
 • кабінет інфекційних захворювань, у т.ч. дитячий;
 • кабінет онколога;
 • кабінет офтальмолога, у т.ч. дитячий;
 • кабінет отоларинголога, у т.ч. дитячий;
 • кабінет невропатолога, у т.ч. дитячий;
 • кабінет психіатра, у т.ч. дитячий;
 • кабінет дерматовенеролога;
 • кабінет профпатолога;
 • кабінет акушер – гінеколога;
 • кабінет уролога;
 • кабінет терапевта.

2.2.2. Поліклінічне відділення №2 м.Білицьке   з центром хірургії 1-го дня:

 • кабінет хірурга;
 • кабінет офтальмолога;
 • кабінет отоларинголога;
 • кабінет фтизіатра;
 • кабінет невропатолога;
 • кабінет акушер-гінеколога;
 • процедурний кабінет;
 • кабінет ЛКК;
 • кабінет інфекційних  захворювань;
 • реєстратура;
 • рентгенологічний кабінет;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • кабінет ФЛГ;
 • кабінет виписки листків непрацездатності;
 • кабінет лабораторії.

2.2.3. Поліклінічне відділення №3 м.Білозерське з центром хірургії 1-го дня:

 • кабінет хірурга;
 • кабінет ортопед – травматолога;
 • кабінет отоларинголога;
 • кабінет офтальмолога;
 • кабінет  фтизіатра;
 • кабінет  невропатолога;
 • кабінет дерматовенеролога;
 • кабінет акушер – гінеколога;
 • процедурний кабінет;
 • кабінет інфекційних  захворювань;
 • кабінет ЛКК;
 • реєстратура;
 • оглядовий кабінет;
 • рентгенологічний кабінет;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • кабінет ФЛГ;
 • кабінет виписки листків непрацездатності;
 • кабінет лабораторії.

3. Допоміжно-діагностичні підрозділи:

3.1. Клініко-діагностична лабораторія, в т.ч.:

 • клінічний відділ;
 • біохімічний відділ;
 • серологічний відділ;
 • бактеріологічний відділ.

3.2. Лікарняний банк крові.

3.3. Патологоанатомічне відділення.

3.4. Центральне стерилізаційне відділення.

3.5. Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.

3.6. Кабінет функціональної діагностики.

3.7. Фізіотерапевтичне відділення.

3.8. Рентгенологічне відділення.

3.9. Кабінет ультразвукової діагностики.

3.10.Кабінет ендоскопії.

3.11.Кабінет КТ

3.12.Кабінет ЕЕГ

3.13.Кабінет лікувальної фізкультури.

3.14.Кабінет масажу.

3.15.Медична бібліотека.

3.16.Медичний архів.

3.17.Кабінет телемедицини.

4. Бухгалтерія.

5. Адміністративно-господарські підрозділи:

 • Харчоблок
 • Гараж
 • Пральня

 

Posted by adminhq in лікарня
Організація діяльності КНП «Добропільська ЛІЛ»

Організація діяльності КНП «Добропільська ЛІЛ»

Організація діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»

Організація діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» затверджена наказом КНП «Добропільська ЛІЛ» №1 від 02.01.2020р.

Наказом затверджено наступні документи:

 • Мережу лікувально-профілактичних закладів міста з 02.01.2020 року.
 • Комплексний план основних організаційних, лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних заходів КНП «Добропільська ЛІЛ» на 2020 рік.
 • Персональний склад головних позаштатних спеціалістів міста.
 • План лікарських конференцій на 2020 рік.
 • Регламент роботи КНП «Добропільська ЛІЛ» на 2020 рік.
 • План – графік проведення «Дня фахівця» на 2020 рік.
 • Графік прийому громадян у КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Розподіл обов’язків серед робітників КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Структура взаємодії КНП «Добропільська ЛІЛ» з закладами області.
 • Структура взаємодії КНП «Добропільська ЛІЛ» лікувально-профілактичними закладами міста.
 • Порядок взаємозаміщення адміністративних працівників КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Склад медичної ради КНП «Добропільська ЛІЛ» на 2020 рік.
 • Склад Ради медичних сестер міста.
 • Список посадових осіб, відповідальних за облік здійснення контролю за вирішенням звернень громадян в КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Склад експертної ради з тимчасової та стійкої втрати непрацездатності.
 • Склад лікарсько-консультативної комісії по стаціонару.
 • Графік прийому головних позаштатних міських фахівців з надання консультативної допомоги дорослому та дитячому населенню.
 • Порядок організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я,  що надають вторинну (спеціалізовану)  та  третинну   (високоспеціалізовану) медичну допомогу.
 • Порядок та термін надання інформації директору  та медичним директорам КНП «Добропільська ЛІЛ».

Наказом створено комісії КНП «Добропільська ЛІЛ»:

 • Комісія по раціональному використанню енергоресурсів.
 • Комісія по контролю забезпечення охорони праці, протипожежної безпеки та стану інженерно-технічних споруд.
 • Комісія по інвентаризації матеріальних цінностей та грошових коштів.
 • Комісія з питань контролю за ефективним використанням бюджетних коштів для забезпечення соціальних витрат, заробітної плати працівників охорони здоров’я.
 • Комісія зі списання медичного обладнання, господарського обладнання та м’якого  інвентарю.
 • Комісія з контролю за зберіганням, пріоритетним розподілом та раціональним використанням матеріалів та лікарських препаратів, які підлягають предметно-кількісному обліку.
 • Комісія з розподілу, контролю, раціональному використанню медичного обладнання, ліків, одержаних по лінії гуманітарної допомоги.
 • Тарифікаційна комісія.
 • Комісія з надзвичайних ситуацій.
 • Комісія з розбору госпітальної летальності.
 • Комісія з інфекційного контролю та профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції у відділеннях хірургічного профілю.
 • Комісія з інфекційного контролю та профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції в акушерсько-гінекологічному відділенні.
 • Комісія з удосконалення епіднагляду за вірусним гепатитом В і С
 • Комісії по знищенню документів з обігу наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів, документів з надходження і відпуску , рецептурних бланків Ф №3, а також   журналів реєстрації виданих бланків суворого обліку строк зберігання яких закінчився.
 • Комісія щодо проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних  засобів.
 • Комісія з інфекційного контролю за туберкульозом.
 • Комісія з розбору випадків малюкової смертності.
 • Комісія по організації і проведенню медичних профілактичних оглядів працівників певних категорій м.Добропілля.
 • Комісія з якості кодування облікової статистичної документації.
 • Експертна комісія КНП «Добропільська ЛІЛ».

Наказом призначено:

 • Відповідальним за розгляд скарг та звернень громадян медичного директора з медичного обслуговування населення  Колодіну Л.П.
 • Відповідальним за порядок контролю поточних та архівних документів з діловодства діловода Шацьку Н.П.

Наказ №1 від 02.01.2020р. «Про організацію діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у 2020 році

ПЕРЕГЛЯНУТИ НАКАЗ про затвердження Мережі № 1 від 02.01.2020

Posted by adminhq in лікарня