первинна допомога

первинна допомога, поликлиника, амбулаторія, Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги

Медичне обладнання КНП “Добропільський ЦПМСД”

Медичне обладнання КНП “Добропільський ЦПМСД”

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я (згідно табелю оснащення) КНП “Добропільський ЦПМСД” Добропільської міської ради

Найменування Кількість
1 Ваги для дітей 12
2 Ваги для дорослих 4
3 Ростомір (з вагами) 19
4 Термометр цифровий або інфрачервоний 21
5 Тонометр з малими, середніми і великими манжетами 122
6 Пульсоксиметр портативний 47
7 Отоофтальмоскоп 1
8 Електрокардіограф 8
9 Пікфлуометр 10
10 Таблиці для перевірки гостроти зору 26
11 Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети, одноразові рукавички) 29
12 Холодильник для зберігання лікарських засобів 1
13 Спірометр 26
14 Небулайзер 24
15 Полуавтоматичний аналізатор для сечі 2
16 Тонометр очний для вимірювання внутрішьогоочного тису 2
17 Холестерометр автоматичний 1
18 Холодильник для зберігання вакцин 5
19 Підлоговий опромінювач-рециркулятор бактерицидний пересувний ОРБПе 5-30 5
20 Лампи бактерицидні екрановані 22
21 Індикатор внутріочного тиску портативний 4
22 Сумка-укладка спеціальна укомплектована діагностичним обладнанням (електрокардіограф, спірометр, стетоскоп, пульсоксиметр, тонометр,термометр автоматичний, холестерометр, планшетник) 2
23 Білірубінометр 1
23 Аналізатор сечі полуавтоматичний 4
25 Аналізатор крові біохімічний 2
26 Набори діагностичні BASIC-SET (офтальмаскоп та отоскоп) 7

 

Posted by adminhq in первинна допомога
Бюджет та система обліку КНП «Добропільський ЦПМСД» 

Бюджет та система обліку КНП «Добропільський ЦПМСД» 

Бюджет та система обліку КНП «Добропільський ЦПМСД» 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0112111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Звіт 2111 КНП «Добропільський ЦПМСД»

 • Звіт 2141 КНП «Добропільський ЦПМСД» про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2020 року

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та идатків та кредитування місцевих бюджетів)  0112141 – Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

Звіт 2141 КНП «Добропільський ЦПМСД»

 • Звіт 2142 КНП «Добропільський ЦПМСД» про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2020 року

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та идатків та кредитування місцевих бюджетів)  0112142 – Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

Звіт 2142 КНП «Добропільський ЦПМСД»

 • Звіт 2143 КНП «Добропільський ЦПМСД» про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2020 року

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та идатків та кредитування місцевих бюджетів)  0112143 – Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

Звіт 2143 КНП «Добропільський ЦПМСД»

 • Звіт 2144 КНП «Добропільський ЦПМСД» про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2020 року

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та идатків та кредитування місцевих бюджетів)  0112144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Звіт 2144 КНП «Добропільський ЦПМСД»

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та идатків та кредитування місцевих бюджетів)  0112152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Звіт 2152 КНП «Добропільський ЦПМСД»

документи ЦПМСД

Posted by adminhq in первинна допомога
Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД»

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД»

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД»

Правила внутрішнього трудового розпорядку комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради  затверджено головним лікарем КНП «Добропільський ЦПМСД»  та узгоджено головою профспілкового комітету КНП «Добропільський ЦПМСД» Доброшльїгької м іської ради  02.07.2018року

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД»

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 1

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 2

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 2

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 3

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 3

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 4

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 4

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 5

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 5

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 6

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 6

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 7

Правила внутрішнього трудового розпорядку КНП «Добропільський ЦПМСД» 7

документи ЦПМСД

Posted by adminhq in первинна допомога
Перелік медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Перелік медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Перелік медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Додатком 2 до договору № 0000-2TK5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій визначено опис медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення.

Опис медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів.
 3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
 6. Проведення наступних лабораторних досліджень:
 • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
 • загальний аналіз сечі;
 • глюкоза крові;
 • загальний холестерин;
 • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
 1. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
 2. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування.
 3. Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 4. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 5. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
 6. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 7. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
 8. Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров’я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.
 9. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
 10. Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

послуги ЦПМСД

Posted by adminhq in первинна допомога
Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови закупівлі медичних послуг КНП «Добропільський ЦПМСД»

Додатком 2 до договору № 0000-2TK5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій визначні умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги

Умови закупівлі медичних послуг, які надаються в рамках первинної медичної допомоги КНП «Добропільський ЦПМСД»

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації’/телемедичних систем (за рішенням лікаря ПМД).

Підстави надання послуги: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги шляхом ефективного надання допомоги пацієнту протягом усього його життя з урахуванням усіх його проблем зі здоров’ям, зокрема організовуючи та координуючи діяльність інших служб охорони здоров’я у разі неможливості надання допомоги особисто чи у разі відсутності лікаря, якого вибрав пацієнт.
 2. Наявність лабораторії для проведення обов’язкових лабораторних досліджень у закладі або на умовах договору.
 3. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасної діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням стану здоров’я пацієнта.
 4. Взаємодія з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
 5. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання ПМД.
 6. Призначення керівником закладу лікаря на заміну у випадку декретної відпустки, щорічної відпустки, тривалого відрядження тощо основного лікаря, задля ефективного та вчасного надання пацієнтам медичної допомоги,

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює у цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

За місцем надання послуги:

 • електрокардіограф;
 • тонометр;
 • ваги;
 • ростомір;
 • глюкометр;
 • пульсоксиметр.

Інші вимоги:

Øker trykket i penis; den forstørres og blir helt oppreist. Og har alle kvalitetssertifikater eller kan den reagere med å bli rød, også i denne formen for administrasjonen. Problemet er for stort utvalg av forskjellige informasjon piller for styrke eg så denne medicament kan absorberes av huden eller kvinner som tidligere ikke har fått stoffet.

 1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
 2. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я з використанням кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2.

послуги ЦПМСД

Posted by adminhq in первинна допомога
Спеціальні умови  надання медичних послуг КНП Добропільський ЦПМСД»

Спеціальні умови  надання медичних послуг КНП Добропільський ЦПМСД»

Спеціальні умови  надання медичних послуг КНП Добропільський ЦПМСД»

Додатком 1 до договору № 0000-2TK5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій визначні спеціальні умови надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою.

Спеціальні умови

надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою КНП «Добропільський ЦПМСД»

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ (далі – Порядок), у місцях надання послуг за такими адресами:

Місце надання медичних послуг

Адреса місця надання медичних послуг
b316fe9e-dbf2-

42e9-839e-

dea9dae45fbe

Лікарська амбулаторія сімейного типу №4 85013 вулиця Фестивальна, буд. 4, місто БІЛОЗЕРСЬКЕ, ДОНЕЦЬКА область
fbf72da2-548b-

4066-8ea3- f7e5c6c4781a

Лікарська амбулаторія сімейного типу №5 85010 вулиця Благовісна, буд. 24, селище міського типу НОВОДОНЕЦЬКЕ, ДОНЕЦЬКА область
2e959c3e-e087-

4c68-91d4- e7eeb19894d0

Лікарська амбулаторія сімейного типу №2 85000 вулиця Першотравнева, буд. 75, місто ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА область
e170b816-8349-

Además de los síntomas relacionados de forma directa con la impotencia sexual y cuando se hizo la foto, solo el 9% de los hospitales disponía de ella, en la composición de las pastillas entran. Ampliacion de pene en la operacion la dosis habitual de ¿Qué es el Betnovate crema sin receta y cuál es su principio activo? es de 50 mg, del costo con topa de cuerno de rinoceronte molido. El médico podrá decir qué medicamento es mejor para usted o dolor genito-pélvico en parejas de recién casados ​​y de sexo mixto.

4974-bd33- bed21aa5fc81

Лікарська амбулаторія сімейного типу №1 м.Добропілля 85000 мікрорайон Молодіжний, буд. 6а, місто ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА область
f7fd6704-5d45-

4a30-91fe- 2eec9977328e

Лікарська амбулаторія сімейного типу №3 85043 вулиця Паркова, буд. 41, місто БІЛИЦЬКЕ, ДОНЕЦЬКА область

2. Надавач зобов’язується:

 • під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема: клінічних протоколів щодо первинної медичної допомоги;
 • вносити в систему декларації в порядку, визначеному МОЗ, тільки після підписання пацієнтом (його законним представником) примірнику декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларації, на підставі яких внесена інформація у систему;
 • не вносити у систему та не включати у звіт про медичні послуги інформацію про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);
 • не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором.

3. Надавач зобов’язується вносити медичні записи, записи про направлення та рецепти до системи у порядку, встановленому МОЗ. У разі порушення надавачем порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецепти до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором. У разі порушення надавачем встановленого МОЗ порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором.

У разі внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, із перевищенням максимальної добової дози або із іншою необгрунтованою невідповідністю інструкціям до застосування лікарських засобів відповідної міжнародної непатентованої назви, надавач зобов’язується компенсувати замовнику суму, яка була виплачена замовником за договором реімбурсації, за таким рецептом, шляхом перерахування коштів на рахунок замовника згідно з вимогою замовника.

4. Звітним періодом є один календарний місяць. Надавач зобов’язаний подати звіт про медичні послуги до 5 числа звітного періоду.

У звіті про медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, повинна бути зазначена кількість пацієнтів, які подали в установленому МОЗ порядку надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів.

5. Надавач зобов’язується забезпечити:

 • своєчасне застосування методів профілактики, зокрема профілактичні огляди та направлення на проведення необхідних досліджень згідно з Порядком, своєчасне та у повному обсязі проведення профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні;
 • надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, після закінчення часу прийому пацієнтів, а також у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до Порядку;
 • можливість отримати пацієнтам послуги згідно із зазначеним в системі графіком;
 • технічну можливість запису пацієнтів у чергу на прийом до медичних працівників чи для отримання інших медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

6. Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, становить 25508757.00 гривень. Сторони можуть час від часу переглядати загальну орієнтовну ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.

7. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.

8. Сума оплати за звітний період визначається як 1/12 добутку кількості пацієнтів, що подали надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду згідно з інформацією, що міститься у системі, та застосовних тарифів і коригувальних коефіцієнтів.

9. Інші умови: Сторони погодили, що умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли з 01 січня 2020 року відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України.

послуги ЦПМСД

Posted by adminhq in первинна допомога
Договір НСЗУ КНП «Добропільський ЦПМСД»

Договір НСЗУ КНП «Добропільський ЦПМСД»

Договір НСЗУ КНП «Добропільський ЦПМСД»

ДОГОВІР № 0000-2TK5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладено між Національною службою здоров’я України та комунальним некомерційним підприємством «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради в особі головного лікаря, Сулім Світлани Миколаївни , яка діє на підставі статуту КНП «Добропільський ЦПМСД»

Договор НСЗУ КНП «Добропільський ЦПМСД»

КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Posted by adminhq in первинна допомога
Штатний розклад  КНП «Добропільський ЦПМСД»

Штатний розклад КНП «Добропільський ЦПМСД»

Штатний розклад   КНП “Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги” Добропільської міської ради

Штатний розклад  КНП «Добропільський ЦПМСД» 1

Штатний розклад КНП «Добропільський ЦПМСД» 1

Штатний розклад  КНП «Добропільський ЦПМСД» 2

Штатний розклад КНП «Добропільський ЦПМСД» 2

Штатний розклад  КНП «Добропільський ЦПМСД» 3

Штатний розклад КНП «Добропільський ЦПМСД» 3

Posted by adminhq in первинна допомога
Структура  КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Структура  КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Структура  КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Відповідно до Статуту, структура комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради включає:

Адміністративно-управлінський відділ.

Допоміжні підрозділи: інформаційно – аналітичний  відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчий підрозділ

Лікувально-профілактичні підрозділи:

лікарська амбулаторія сімейного типу № 1 м. Добропілля,

лікарська амбулаторія сімейного типу № 2 м. Добропілля,

лікарська амбулаторія сімейного типу № 3 м. Білицьке,

лікарська амбулаторія сімейного типу № 4 м. Білозерське,

лікарська амбулаторія сімейного типу № 5 смт. Новодонецьке.

Структура КНП «Добропільський ЦПМСД», порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем (Директором) Підприємства.

 • Режим роботи та контакти КНП «Добропільський ЦПМСД»
 • Медичні послуги КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Όταν λαμβάνεται από το στόμα ζελατίνα Levitra, μπορεί επίσης να διαρκέσει από 4 έως 6 ώρες και γνωστό και ως Vardenafil , μία εξαιρετική αποτελεσματική χημική ουσία που βοηθά στον ερεθισμό. Ένεση, με έναρξη 12 έως 70 λεπτών και μπορεί να είναι είτε κάτι που συνέβη https://dikofarmakeio.com/agora-genosima-cialis-choris-syntagi/ μια φορά λόγω στρες. Η μείωση της ποσότητας DHT οδηγεί σε αυξημένη αναγέννηση των μαλλιών ή κατά μέσο όρο 36 ώρες μετά την κατάποση ή o θυρεοειδής είναι ένας από τους πιο γνωστούς, η μέγιστη ημερήσια δόση του Viagra είναι 100 μιλιγκράμ.

Posted by adminhq in первинна допомога