Спостережна рада

Спостережна рада

Згідно ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» «Державні органи, заклади охорони здоров’я зобов’язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

При державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вторинного і третинного рівнів, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення, за рішенням власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою). Спостережні ради також можуть утворюватися за рішенням власника при інших закладах охорони здоров’я.»

Спостережна рада закладу охорони здоров’я створюється за рішенням власника (уповноваженого ним органу) відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 1077 від 27 грудня 2017 р. «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я.

Спостережна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом (положенням) чи іншим установчим документом закладу охорони здоров’я і положенням про спостережну раду.

Основними принципами діяльності спостережної ради є:

 • колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
 • прозорість діяльності;
 • неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;
 • незалежність.

Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

Напрями діяльності спостережної ради є:

 • затверджує план роботи спостережної ради;
 • розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я;
 • розглядає питання щодо дотримання закладом охорони здоров’я прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування закладу охорони здоров’я на такі скарги;
 • розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я;
 • вносить керівнику закладу охорони здоров’я пропозиції з питань діяльності закладу охорони здоров’я, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури закладу охорони здоров’я;
 • подає пропозиції керівнику закладу охорони здоров’я щодо оптимізації організаційної структури такого закладу за напрямами його діяльності;
 • розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю закладу охорони здоров’я, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;
 • інформує власника закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;
 • подає пропозиції власнику закладу охорони здоров’я (уповноваженому ним органу) та керівнику закладу охорони здоров’я щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
 • з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах закладів охорони здоров’я (за наявності) і власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу), розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я в доступних для пацієнтів місцях.

Спостережна рада, що утворюється при закладі охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, складається з:

 • одного представника власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу);
 • представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради – від однієї до чотирьох осіб;
 • депутатів місцевих рад (за згодою) – від однієї до двох осіб;
 • представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), – від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

Спостережна рада діє на засадах добровільності, відкритості та прозорості. Усі витрати, пов’язані з організацією засідань спостережної ради, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров’я.

Строк повноважень спостережної ради – три роки.

Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:

 • бездоганна ділова репутація;
 • відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я;
 • наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;
 • відсутність непогашеної судимості.

Власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) повідомляє про намір утворити спостережну раду при закладі охорони здоров’я державної або комунальної форми власності на своєму офіційному веб-сайті та надсилає письмову пропозицію структурним підрозділам з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або органам місцевого самоврядування.

Dieses Präparat ist das beste unter anderen Potenzmitteln und bei Herzrasen, Blutdruckabfällen. Kamagra zu kaufen, sollten Sie einige grundlegende Eigenschaften dieses Medikaments kennen und https://vertrauenswurdige-apotheke.com/kaufen-kamagra-tabletten-100mg-online/ beginnt innerhalb von 45 Minuten zu arbeiten und jedoch treten bei Männern über 60 sehr oft Erektionsprobleme auf.

Про намір утворити спостережну раду при закладі охорони здоров’я власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) письмово повідомляє керівнику такого закладу.

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я

Типове положення про спостережну раду закладу охорони здоров’я

Громадськості