Організація діяльності КНП «Добропільська ЛІЛ»

Організація діяльності КНП «Добропільська ЛІЛ»

Організація діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» затверджена наказом КНП «Добропільська ЛІЛ» Наказом затверджено наступні документи:

Організація діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»

Організація діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» затверджена наказом КНП «Добропільська ЛІЛ» №1 від 02.01.2020р.

Наказом затверджено наступні документи:

 • Мережу лікувально-профілактичних закладів міста з 02.01.2020 року.
 • Комплексний план основних організаційних, лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних заходів КНП «Добропільська ЛІЛ» на 2020 рік.
 • Персональний склад головних позаштатних спеціалістів міста.
 • План лікарських конференцій на 2020 рік.
 • Регламент роботи КНП «Добропільська ЛІЛ» на 2020 рік.
 • План – графік проведення «Дня фахівця» на 2020 рік.
 • Графік прийому громадян у КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Розподіл обов’язків серед робітників КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Структура взаємодії КНП «Добропільська ЛІЛ» з закладами області.
 • Структура взаємодії КНП «Добропільська ЛІЛ» лікувально-профілактичними закладами міста.
 • Порядок взаємозаміщення адміністративних працівників КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Склад медичної ради КНП «Добропільська ЛІЛ» на 2020 рік.
 • Склад Ради медичних сестер міста.
 • Список посадових осіб, відповідальних за облік здійснення контролю за вирішенням звернень громадян в КНП «Добропільська ЛІЛ».
 • Склад експертної ради з тимчасової та стійкої втрати непрацездатності.
 • Склад лікарсько-консультативної комісії по стаціонару.
 • Графік прийому головних позаштатних міських фахівців з надання консультативної допомоги дорослому та дитячому населенню.
 • Порядок організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я,  що надають вторинну (спеціалізовану)  та  третинну   (високоспеціалізовану) медичну допомогу.
 • Порядок та термін надання інформації директору  та медичним директорам КНП «Добропільська ЛІЛ».

Наказом створено комісії КНП «Добропільська ЛІЛ»:

 • Комісія по раціональному використанню енергоресурсів.
 • Комісія по контролю забезпечення охорони праці, протипожежної безпеки та стану інженерно-технічних споруд.
 • Комісія по інвентаризації матеріальних цінностей та грошових коштів.
 • Комісія з питань контролю за ефективним використанням бюджетних коштів для забезпечення соціальних витрат, заробітної плати працівників охорони здоров’я.
 • Комісія зі списання медичного обладнання, господарського обладнання та м’якого  інвентарю.
 • Комісія з контролю за зберіганням, пріоритетним розподілом та раціональним використанням матеріалів та лікарських препаратів, які підлягають предметно-кількісному обліку.
 • Комісія з розподілу, контролю, раціональному використанню медичного обладнання, ліків, одержаних по лінії гуманітарної допомоги.
 • Тарифікаційна комісія.
 • Комісія з надзвичайних ситуацій.
 • Комісія з розбору госпітальної летальності.
 • Комісія з інфекційного контролю та профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції у відділеннях хірургічного профілю.
 • Комісія з інфекційного контролю та профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції в акушерсько-гінекологічному відділенні.
 • Комісія з удосконалення епіднагляду за вірусним гепатитом В і С
 • Комісії по знищенню документів з обігу наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів, документів з надходження і відпуску , рецептурних бланків Ф №3, а також   журналів реєстрації виданих бланків суворого обліку строк зберігання яких закінчився.
 • Комісія щодо проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних  засобів.
 • Комісія з інфекційного контролю за туберкульозом.
 • Комісія з розбору випадків малюкової смертності.
 • Комісія по організації і проведенню медичних профілактичних оглядів працівників певних категорій м.Добропілля.
 • Комісія з якості кодування облікової статистичної документації.
 • Експертна комісія КНП «Добропільська ЛІЛ».

Наказом призначено:

 • Відповідальним за розгляд скарг та звернень громадян медичного директора з медичного обслуговування населення  Колодіну Л.П.
 • Відповідальним за порядок контролю поточних та архівних документів з діловодства діловода Шацьку Н.П.

Наказ №1 від 02.01.2020р. «Про організацію діяльності комунального некомерційного підприємства «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у 2020 році

ПЕРЕГЛЯНУТИ НАКАЗ про затвердження Мережі № 1 від 02.01.2020

Share this post for your friends:

Friend me: