Перелік медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Перелік медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Перелік медичних послуг КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які надаються  КНП “Добропільська ЛІЛ”,

 згідно постанови КМУ №1138 від 17.09.1996р. “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”

 1. Медичні огляди:

– попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї  громадянам,  а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, проведення профілактичних медичних оглядів призовників та іншого контингенту осіб , що проходять військову – лікарську комісію.

 1. Медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо.
 2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря.
 3. Видача бланків особистої медичної книжки.
 4. Стажування лікарів-інтернів, що ці лікарі-інтерни:

– закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти;

– закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту;

– повторно проходять інтернатуру;

– бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

 1. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсилогічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів.

ПЕРЕЛІК

медичних послуг, які надаються згідно Договору з НСЗУ
про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій №
0506^420^000 від 16.09.2020р.

 1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
 2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
 3. Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах.
 4. Медична допомога при пологах.
 5. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.
 6. Мамографія.
 7. Езофагогастродуоденоскопія.
 8. Колоноскопія.
 9. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ.
 10. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
 11. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Share this post for your friends:

Friend me: