Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Порядок організації медичного обслуговування комунальним некомерційним підприємством «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» затверджено

Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Порядок організації медичного обслуговування комунальним некомерційним підприємством «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» затверджено наказом КНП «Добропільська ЛІЛ» №1 від 02.01.2020р.

ПОРЯДОК

організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регулює основні засади організації надання медичної допомоги в закладах ВМД та ТМД та умови,  за яких пацієнт скеровується до закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм  власності,  що  надають  вторинну  (спеціалізовану)  медичну допомогу (далі – ВМД) та третинну (високоспеціалізовану)  медичну допомогу  (далі  –  ТМД),  а  також шляхи надходження пацієнтів до зазначених закладів.
1.2. Надання  медичної  допомоги  в  закладах  ВМД   та   ТМД здійснюється у стаціонарних та амбулаторних умовах.
1.3. ВМД надається:у стаціонарних   умовах   –    багатопрофільними    лікарнями інтенсивного  лікування  (далі  –  ЛІЛ) першого та другого рівнів, багатопрофільними  дитячими   лікарнями   (клінічними   лікарнями) інтенсивного  лікування  (далі  –  ДитЛІЛ),  лікарнями  відновного лікування (далі – ЛВЛ),  лікарнями  планового  лікування  (далі  – ЛПЛ), хоспісами, спеціалізованими медичними центрами (далі – СМЦ);в амбулаторних умовах –  підрозділами  амбулаторного  сектору лікарень   різного  типу,  центрами  з  медичних  консультацій  та діагностики (консультативно-діагностичними центрами) (далі – КДЦ).
1.4. ТМД надається  у  стаціонарних  та  амбулаторних  умовах багатопрофільними    обласними   лікарнями   (клінічна   лікарня), багатопрофільними   обласними   дитячими   лікарнями   (клінічними лікарнями),    високоспеціалізованими   медичними   центрами   (за напрямами).
1.5. Амбулаторна  допомога  в  закладах  ВМД  та   ТМД   може надаватись   безпосередньо   в   закладі  або  дистанційно  шляхом проведення телемедичних консультацій.
1.6. Направлення   пацієнтів   до   закладів   ВМД   та   ТМД здійснюється у плановому та екстреному порядку.
1.7. Направлення  пацієнта  до закладу ВМД чи ТМД у плановому порядку передбачає попереднє узгодження  дати  і  часу  проведення обстеження,   консультації   чи  госпіталізації,  що  здійснюється лікуючим лікарем. Максимальний узгоджений    термін    проведення   обстеження, консультації чи госпіталізації не може перевищувати одного  місяця з  дати  заповнення  направлення  на  обстеження,  консультацію чи госпіталізацію у плановому порядку,  а для онкологічних  хворих  – 10 днів.
1.8. Направлення пацієнта в екстреному порядку до закладу ВМД чи ТМД  здійснюється  без  попереднього  погодження  дати  і  часу госпіталізації (консультації).
1.9. Самостійне  звернення  пацієнта  – звернення пацієнта до закладу ВМД чи ТМД без направлення.
1.10. Планова  госпіталізація   (консультація)   пацієнта   – госпіталізація   (консультація)   за   направленням   лікаря,   що здійснюється  за  наявності  показань  для  такої   госпіталізації відповідно до раніше погоджених дати і часу госпіталізації.
1.11. Госпіталізація  (консультація)  пацієнта  за екстреними показаннями – госпіталізація (консультація) пацієнта за  наявності показань для такої госпіталізації (консультації),  що здійснюється цілодобово без попереднього погодження дати і часу  госпіталізації (консультації)   незалежно   від  місця  проживання  (перебування) пацієнта. Госпіталізація за    екстреними    показаннями   здійснюється  цілодобово.
1.12. Скерування на госпіталізацію (консультацію) до  закладу ВМД  чи ТМД передбачає заповнення лікарем або медичним працівником служби  швидкої  медичної  допомоги  відповідного  направлення  на госпіталізацію (консультацію).
1.13. Відсутність   у  пацієнта  документів,  що  засвідчують особу, не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи  госпіталізацію  та здійсненні госпіталізації чи консультації в екстреному порядку за наявності відповідних показань.
II. Порядок направлення пацієнтів до закладів  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
2.1. Направлення  до  закладу  ВМД у плановому порядку можуть здійснювати:лікарі загальної   практики-сімейні  лікарі  (далі  –  лікарі ЗП-СЛ),  лікарі-терапевти дільничні та  лікарі-педіатри  дільничні центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД);лікарі ЗП-СЛ,  які  провадять   господарську   діяльність   з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;лікарі-спеціалісти закладів ВМД іншої спеціалізації та ТМД.

2.2. Направлення  пацієнта до закладу ВМД чи ТМД в екстреному порядку можуть здійснювати:

лікарі ЗП-СЛ,  лікарі-терапевти  дільничні та лікарі-педіатри дільничні ЦПМСД;лікарі ЗП-СЛ,   які   провадять   господарську  діяльність  з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;лікарі-спеціалісти ЦПМСД;лікарі-спеціалісти закладів ВМД та ТМД;служба швидкої медичної допомоги.
2.3. Лікарі    ЗП-СЛ,    лікарі-терапевти    дільничні     та лікарі-педіатри дільничні   ЦПМСД,  лікарі  загальної  практики  – сімейні лікарі,  які провадять господарську діяльність з  медичної практики  як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових  відносинах,  можуть  направляти  пацієнтів   до закладів ВМД у таких випадках:до діагностичної  служби  закладу  ВМД  у  разі  необхідності проведення      діагностичних      обстежень      (функціональних, інструментальних,  лабораторних)  в  межах  компетенції  первинної медико-санітарної допомоги;до лікарів-спеціалістів     для     отримання      необхідних консультацій;до профільного відділення ЛІЛ для стаціонарного  лікування  у разі наявності гострих захворювань та станів, травм чи отруєнь або хронічних захворювань за необхідності у цілодобовому  інтенсивному лікуванні  і  догляді  або  цілодобової  спеціалізованої  медичної допомоги  окремим  категоріям   пацієнтів   (вагітним,   роділлям, породіллям, новонародженим, дітям тощо).до консультативно-діагностичного    центру    ЛІЛ    –    для амбулаторного  лікування  хворих із захворюваннями та станами,  що потребують інтенсивного лікування в амбулаторних умовах;до профільного  відділення  ЛПЛ  у разі наявності загострення хронічних захворювань за необхідності в цілодобовому лікуванні  чи догляді   (за  винятком  потреби  в  інтенсивному  лікуванні)  для проведення  протирецидивного  курсу  лікування  або  стаціонарного обстеження, якщо це неможливо забезпечити в амбулаторних умовах;до консультативно-діагностичного    центру    ЛПЛ    –    для амбулаторного лікування  хворих  із захворюваннями та станами,  що не потребують  інтенсивного  лікування,  але  виходять   за   межі компетенції лікарів первинної медико-санітарної допомоги;до профільного  відділення  ЛВЛ   для   проведення   медичної реабілітації;до хоспісу для отримання паліативної допомоги.
2.4. Лікарі-спеціалісти  закладів   ТМД   можуть   направляти пацієнтів до закладів ВМД у таких випадках:

2.4.1. До профільних відділень ЛІЛ  для  проведення  планових оперативних  втручань  (катаракта,  аденома передміхурової залози, грижа,  жовчнокам’яна хвороба тощо),  які  не  потребують  надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

2.4.2. До профільних відділень ЛПЛ:у разі   наявності   загострень   хронічних   захворювань  за необхідності в цілодобовому  лікуванні  чи  догляді  (за  винятком потреби в інтенсивному лікуванні);для проведення  доліковування  (після  лікування  в  закладах ТМД).

2.4.3. До   профільних   відділень   ЛВЛ    для    проведення реабілітації пацієнтів.

2.4.4. До  хоспісів  у  разі   необхідності   в   паліативній допомозі.

2.5. Лікарі-спеціалісти   закладів   ВМД   можуть  направляти пацієнтів до закладів ВМД іншої спеціалізації: після стаціонарного лікування, лікування в денному стаціонарі або амбулаторного лікування пацієнта у разі  потреби  в  лікуванні або доліковуванні в закладі ВМД іншої спеціалізації;після стаціонарного  лікування  пацієнта  в  разі  потреби  в проведенні  ранньої  та  пізньої реабілітації в лікарні відновного
лікування.
2.6. Служба     швидкої      медичної      допомоги      може направляти/доставляти  пацієнтів  до  закладів  ВМД  за  наявності гострих захворювань та станів,  травм чи  отруєнь  або  загострень хронічних  захворювань  за необхідності в інтенсивному лікуванні і догляді або цілодобової спеціалізованої медичної допомоги  окремим категоріям     пацієнтів    (вагітним,    роділлям,    породіллям, новонародженим, дітям тощо).

2.7. Пацієнт може звернутись до закладу ВМД  самостійно  (без направлення) у таких випадках:для отримання екстреної медичної допомоги;за потреби в обслуговуванні лікарем акушером-гінекологом;

для отримання стоматологічної допомоги;для добровільного    консультування    та    тестування    на
ВІЛ-інфекцію.
III. Порядок направлення пацієнтів до закладів  третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
3.1. Направлення  пацієнтів  у  плановому порядку до закладів ТМД відповідної спеціалізації здійснюється за таких умов:необхідність у        використанні       високотехнологічних, високоспеціалізованих методів діагностики та лікування;відсутність ефекту  від  застосованого  лікування  в закладах ВМД;складні для діагностики випадки захворювань.
3.2. Направлення   пацієнтів  до  закладів  ТМД  у  плановому порядку забезпечують:лікарі-спеціалісти закладів ВМД, ТМД,лікарсько-консультативні комісії      обласних      лікарень, спеціалізованих центрів (у разі направлення до клінік НДІ).
3.3. Направлення  пацієнтів  до  закладів  ТМД  в  екстреному порядку забезпечують:медичні працівники служби швидкої медичної допомоги;лікарі ЦПМСД,  лікарі  ЗП-СЛ,  які   провадять   господарську діяльність  з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД  у  цивільно-правових  відносинах,  та  лікарі спеціалісти   закладів   ВМД   за   необхідності   в   терміновому використанні високотехнологічних або високоспеціалізованих методів діагностики та лікування.
3.4. Транспортування    пацієнта    до    закладу   ТМД   для госпіталізації (консультації) в  екстреному  порядку  здійснюється санітарним  транспортом  закладу  ВМД  чи службою швидкої медичної
допомоги.
Розроблено згідно наказу МОЗ України від 05.10.2011 № 646.

Share this post for your friends:

Friend me: