Нормативно-правові акти

Перелік нормативно-правових актів

Закон України №524-ІХ від 04.03.2020р. «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»

Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 р. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Закон України № 2939-VI від 13.01.2011 р. «Про доступ до публічної інформації»

Наказ МОЗ України N 509 від 02. 06. 2016 р. «Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти»

Наказ МОЗ України № 578  від 30.07.2012р.  «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Наказ МОЗ України № 504 від 19.03.2018р.  «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги»

Наказ Міністерства фінансів України N 298 від 14.12.1999р. «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги»

Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005р.  «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків»

Наказ МОЗ України  № 635 від 09.09.2014р.  «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я»

Наказ МОЗ України  N 682  від 16.08.2010  «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Постанова КМУ № 152 від 17.03.2017 р. «Про забезпечення доступності лікарських засобів» 

Постанова КМУ № 1303 від 17 серпня 1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

Постанова КМУ № 1071 від 5 вересня 1996 р. «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету»

Постанова КМУ № 11 від 23 січня 2015 р. «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

Закон України вiд 27.03.2014 № 1170-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації””

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян”

Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” 

Постанова КМУ від 12.10.2010 № 924 “Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України”

Постанова КМУ від 24.06.2009 № 630 “Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

Постанова КМУ від 14.04.1997 № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” –

Наказ МОЗ України від 01.10.2015 № 638 “Про внесення Змін до Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві охорони здоров’я України” – 

Наказ МОЗ України від 09.04.2014 № 253 “Про організацію виконання Закону України “Про звернення громадян” у Міністерстві охорони здоров’я України”

Постанова КМУ № 1138 від 17 вересня 1996 р. “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”