Порядок утворення спостережної ради

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я. Цей Порядок визначає механізм утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я як наглядового органу закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що надає медичну допомогу вторинного та/або третинного рівня, з яким головним розпорядником бюджетних коштів укладено договір про медичне обслуговування населення.

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я затверджено Постановою Кабінету міністрів України № 1077 від 27 грудня 2017 р. «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я”.

Порядок утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я

 1. Цей Порядок визначає механізм утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я як наглядового органу закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що надає медичну допомогу вторинного та/або третинного рівня, з яким головним розпорядником бюджетних коштів укладено договір про медичне обслуговування населення.

Спостережна рада також може утворюватися при іншому закладі охорони здоров’я.

 1. Спостережна рада утворюється за рішенням власника (уповноваженого ним органу) у кількості не більш як 15 осіб.
 2. Спостережна рада, що утворюється при закладі охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, складається з:
 • одного представника власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу);
 • представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради – від однієї до чотирьох осіб;
 • депутатів місцевих рад (за згодою) – від однієї до двох осіб;
 • представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), – від однієї до восьми осіб (по одному представнику).
 1. Спостережна рада діє на засадах добровільності, відкритості та прозорості. Усі витрати, пов’язані з організацією засідань спостережної ради, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров’я.
 2. Строк повноважень спостережної ради – три роки.
 3. Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:
 • бездоганна ділова репутація;
 • відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я;
 • наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;
 • відсутність непогашеної судимості.
 1. Власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) повідомляє про намір утворити спостережну раду при закладі охорони здоров’я державної або комунальної форми власності на своєму офіційному веб-сайті та надсилає письмову пропозицію структурним підрозділам з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або органам місцевого самоврядування.

Про намір утворити спостережну раду при закладі охорони здоров’я власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) письмово повідомляє керівнику такого закладу.

 1. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дати отримання письмової пропозиції, а депутати місцевих рад (за згодою), представники громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, протягом 10 робочих днів з дати розміщення інформації на офіційному веб- сайті власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) надсилають власнику закладу охорони здоров’я пропозиції щодо включення своїх представників до її складу.
 2. Відбір представників громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, проводиться шляхом рейтингового голосування за кандидатів у члени спостережної ради на офіційному веб-сайті власника закладу охорони здоров’я у строк, що не перевищує 20 днів.

Для проведення рейтингового голосування та опрацювання його результатів власник закладу охорони здоров’я утворює комісію у складі від трьох до п’яти осіб.

Комісія забезпечує підготовку бланка для голосування в електронній формі (далі – електронний бюлетень) та розміщення його на офіційному веб-сайті власника закладу охорони здоров’я.

Рейтингове голосування за кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, у члени спостережної ради здійснюється шляхом заповнення електронних бюлетенів. В електронному бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища усіх кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування.

Електронний бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, рейтингових балів від 1 до 5. Кожен з рейтингових балів виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до електронного бюлетеня кандидатів.

Електронний бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.

Підрахунок голосів здійснюється комісією.

У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, їх кількість перевищує вісім осіб, проводиться повторне рейтингове голосування серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість балів.

Якщо від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, запропоновано до восьми кандидатів, рейтингове голосування не проводиться.

Комісія перевіряє відповідність кандидатів від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу), структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради, депутатів місцевих рад вимогам, визначеним у пункті 8 цього Порядку. У разі відповідності кандидатів зазначеним вимогам комісія пропонує власнику закладу охорони здоров’я (уповноваженому ним органу) прийняти рішення про обрання їх до складу спостережної ради.

 1. Власник закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) протягом 10 робочих днів після отримання пропозицій від комісії приймає рішення про утворення спостережної ради та затвердження її персонального складу.

Інші корисні відомості для громадськості.

Share this post for your friends:

Friend me: