медичні послуги

Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Умови надання медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Порядок організації медичного обслуговування комунальним некомерційним підприємством «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» затверджено наказом КНП «Добропільська ЛІЛ» №1 від 02.01.2020р.

ПОРЯДОК

організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регулює основні засади організації надання медичної допомоги в закладах ВМД та ТМД та умови,  за яких пацієнт скеровується до закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм  власності,  що  надають  вторинну  (спеціалізовану)  медичну допомогу (далі – ВМД) та третинну (високоспеціалізовану)  медичну допомогу  (далі  –  ТМД),  а  також шляхи надходження пацієнтів до зазначених закладів.
1.2. Надання  медичної  допомоги  в  закладах  ВМД   та   ТМД здійснюється у стаціонарних та амбулаторних умовах.
1.3. ВМД надається:у стаціонарних   умовах   –    багатопрофільними    лікарнями інтенсивного  лікування  (далі  –  ЛІЛ) першого та другого рівнів, багатопрофільними  дитячими   лікарнями   (клінічними   лікарнями) інтенсивного  лікування  (далі  –  ДитЛІЛ),  лікарнями  відновного лікування (далі – ЛВЛ),  лікарнями  планового  лікування  (далі  – ЛПЛ), хоспісами, спеціалізованими медичними центрами (далі – СМЦ);в амбулаторних умовах –  підрозділами  амбулаторного  сектору лікарень   різного  типу,  центрами  з  медичних  консультацій  та діагностики (консультативно-діагностичними центрами) (далі – КДЦ).
1.4. ТМД надається  у  стаціонарних  та  амбулаторних  умовах багатопрофільними    обласними   лікарнями   (клінічна   лікарня), багатопрофільними   обласними   дитячими   лікарнями   (клінічними лікарнями),    високоспеціалізованими   медичними   центрами   (за напрямами).
1.5. Амбулаторна  допомога  в  закладах  ВМД  та   ТМД   може надаватись   безпосередньо   в   закладі  або  дистанційно  шляхом проведення телемедичних консультацій.
1.6. Направлення   пацієнтів   до   закладів   ВМД   та   ТМД здійснюється у плановому та екстреному порядку.
1.7. Направлення  пацієнта  до закладу ВМД чи ТМД у плановому порядку передбачає попереднє узгодження  дати  і  часу  проведення обстеження,   консультації   чи  госпіталізації,  що  здійснюється лікуючим лікарем. Максимальний узгоджений    термін    проведення   обстеження, консультації чи госпіталізації не може перевищувати одного  місяця з  дати  заповнення  направлення  на  обстеження,  консультацію чи госпіталізацію у плановому порядку,  а для онкологічних  хворих  – 10 днів.
1.8. Направлення пацієнта в екстреному порядку до закладу ВМД чи ТМД  здійснюється  без  попереднього  погодження  дати  і  часу госпіталізації (консультації).
1.9. Самостійне  звернення  пацієнта  – звернення пацієнта до закладу ВМД чи ТМД без направлення.
1.10. Планова  госпіталізація   (консультація)   пацієнта   – госпіталізація   (консультація)   за   направленням   лікаря,   що здійснюється  за  наявності  показань  для  такої   госпіталізації відповідно до раніше погоджених дати і часу госпіталізації.
1.11. Госпіталізація  (консультація)  пацієнта  за екстреними показаннями – госпіталізація (консультація) пацієнта за  наявності показань для такої госпіталізації (консультації),  що здійснюється цілодобово без попереднього погодження дати і часу  госпіталізації (консультації)   незалежно   від  місця  проживання  (перебування) пацієнта. Госпіталізація за    екстреними    показаннями   здійснюється  цілодобово.
1.12. Скерування на госпіталізацію (консультацію) до  закладу ВМД  чи ТМД передбачає заповнення лікарем або медичним працівником служби  швидкої  медичної  допомоги  відповідного  направлення  на госпіталізацію (консультацію).
1.13. Відсутність   у  пацієнта  документів,  що  засвідчують особу, не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи  госпіталізацію  та здійсненні госпіталізації чи консультації в екстреному порядку за наявності відповідних показань.
II. Порядок направлення пацієнтів до закладів  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
2.1. Направлення  до  закладу  ВМД у плановому порядку можуть здійснювати:лікарі загальної   практики-сімейні  лікарі  (далі  –  лікарі ЗП-СЛ),  лікарі-терапевти дільничні та  лікарі-педіатри  дільничні центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД);лікарі ЗП-СЛ,  які  провадять   господарську   діяльність   з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;лікарі-спеціалісти закладів ВМД іншої спеціалізації та ТМД.

2.2. Направлення  пацієнта до закладу ВМД чи ТМД в екстреному порядку можуть здійснювати:

лікарі ЗП-СЛ,  лікарі-терапевти  дільничні та лікарі-педіатри дільничні ЦПМСД;лікарі ЗП-СЛ,   які   провадять   господарську  діяльність  з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах;лікарі-спеціалісти ЦПМСД;лікарі-спеціалісти закладів ВМД та ТМД;служба швидкої медичної допомоги.
2.3. Лікарі    ЗП-СЛ,    лікарі-терапевти    дільничні     та лікарі-педіатри дільничні   ЦПМСД,  лікарі  загальної  практики  – сімейні лікарі,  які провадять господарську діяльність з  медичної практики  як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових  відносинах,  можуть  направляти  пацієнтів   до закладів ВМД у таких випадках:до діагностичної  служби  закладу  ВМД  у  разі  необхідності проведення      діагностичних      обстежень      (функціональних, інструментальних,  лабораторних)  в  межах  компетенції  первинної медико-санітарної допомоги;до лікарів-спеціалістів     для     отримання      необхідних консультацій;до профільного відділення ЛІЛ для стаціонарного  лікування  у разі наявності гострих захворювань та станів, травм чи отруєнь або хронічних захворювань за необхідності у цілодобовому  інтенсивному лікуванні  і  догляді  або  цілодобової  спеціалізованої  медичної допомоги  окремим  категоріям   пацієнтів   (вагітним,   роділлям, породіллям, новонародженим, дітям тощо).до консультативно-діагностичного    центру    ЛІЛ    –    для амбулаторного  лікування  хворих із захворюваннями та станами,  що потребують інтенсивного лікування в амбулаторних умовах;до профільного  відділення  ЛПЛ  у разі наявності загострення хронічних захворювань за необхідності в цілодобовому лікуванні  чи догляді   (за  винятком  потреби  в  інтенсивному  лікуванні)  для проведення  протирецидивного  курсу  лікування  або  стаціонарного обстеження, якщо це неможливо забезпечити в амбулаторних умовах;до консультативно-діагностичного    центру    ЛПЛ    –    для амбулаторного лікування  хворих  із захворюваннями та станами,  що не потребують  інтенсивного  лікування,  але  виходять   за   межі компетенції лікарів первинної медико-санітарної допомоги;до профільного  відділення  ЛВЛ   для   проведення   медичної реабілітації;до хоспісу для отримання паліативної допомоги.
2.4. Лікарі-спеціалісти  закладів   ТМД   можуть   направляти пацієнтів до закладів ВМД у таких випадках:

2.4.1. До профільних відділень ЛІЛ  для  проведення  планових оперативних  втручань  (катаракта,  аденома передміхурової залози, грижа,  жовчнокам’яна хвороба тощо),  які  не  потребують  надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

2.4.2. До профільних відділень ЛПЛ:у разі   наявності   загострень   хронічних   захворювань  за необхідності в цілодобовому  лікуванні  чи  догляді  (за  винятком потреби в інтенсивному лікуванні);для проведення  доліковування  (після  лікування  в  закладах ТМД).

2.4.3. До   профільних   відділень   ЛВЛ    для    проведення реабілітації пацієнтів.

2.4.4. До  хоспісів  у  разі   необхідності   в   паліативній допомозі.

2.5. Лікарі-спеціалісти   закладів   ВМД   можуть  направляти пацієнтів до закладів ВМД іншої спеціалізації: після стаціонарного лікування, лікування в денному стаціонарі або амбулаторного лікування пацієнта у разі  потреби  в  лікуванні або доліковуванні в закладі ВМД іншої спеціалізації;після стаціонарного  лікування  пацієнта  в  разі  потреби  в проведенні  ранньої  та  пізньої реабілітації в лікарні відновного
лікування.
2.6. Служба     швидкої      медичної      допомоги      може направляти/доставляти  пацієнтів  до  закладів  ВМД  за  наявності гострих захворювань та станів,  травм чи  отруєнь  або  загострень хронічних  захворювань  за необхідності в інтенсивному лікуванні і догляді або цілодобової спеціалізованої медичної допомоги  окремим категоріям     пацієнтів    (вагітним,    роділлям,    породіллям, новонародженим, дітям тощо).

2.7. Пацієнт може звернутись до закладу ВМД  самостійно  (без направлення) у таких випадках:для отримання екстреної медичної допомоги;за потреби в обслуговуванні лікарем акушером-гінекологом;

для отримання стоматологічної допомоги;для добровільного    консультування    та    тестування    на
ВІЛ-інфекцію.
III. Порядок направлення пацієнтів до закладів  третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
3.1. Направлення  пацієнтів  у  плановому порядку до закладів ТМД відповідної спеціалізації здійснюється за таких умов:необхідність у        використанні       високотехнологічних, високоспеціалізованих методів діагностики та лікування;відсутність ефекту  від  застосованого  лікування  в закладах ВМД;складні для діагностики випадки захворювань.
3.2. Направлення   пацієнтів  до  закладів  ТМД  у  плановому порядку забезпечують:лікарі-спеціалісти закладів ВМД, ТМД,лікарсько-консультативні комісії      обласних      лікарень, спеціалізованих центрів (у разі направлення до клінік НДІ).
3.3. Направлення  пацієнтів  до  закладів  ТМД  в  екстреному порядку забезпечують:медичні працівники служби швидкої медичної допомоги;лікарі ЦПМСД,  лікарі  ЗП-СЛ,  які   провадять   господарську діяльність  з медичної практики як фізичні особи – підприємці,  що перебувають з ЦПМСД  у  цивільно-правових  відносинах,  та  лікарі спеціалісти   закладів   ВМД   за   необхідності   в   терміновому використанні високотехнологічних або високоспеціалізованих методів діагностики та лікування.
3.4. Транспортування    пацієнта    до    закладу   ТМД   для госпіталізації (консультації) в  екстреному  порядку  здійснюється санітарним  транспортом  закладу  ВМД  чи службою швидкої медичної
допомоги.
Розроблено згідно наказу МОЗ України від 05.10.2011 № 646.

Posted by adminhq in лікарня
Перелік медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Перелік медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які надаються  КНП “Добропільська ЛІЛ”,

 згідно постанови КМУ №1138 від 17.09.1996р. “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”

 1. Медичні огляди:

– попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї  громадянам,  а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, проведення профілактичних медичних оглядів призовників та іншого контингенту осіб , що проходять військову – лікарську комісію.

 1. Медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо.
 2. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря.
 3. Видача бланків особистої медичної книжки.
 4. Стажування лікарів-інтернів, що ці лікарі-інтерни:

– закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти;

– закінчили державні вищі медичні заклади освіти на умовах контракту;

– повторно проходять інтернатуру;

– бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

 1. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсилогічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів.

ПЕРЕЛІК

медичних послуг, які надаються згідно Договору з НСЗУ
про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій №
0506^420^000 від 16.09.2020р.

 1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
 2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
 3. Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах.
 4. Медична допомога при пологах.
 5. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.
 6. Мамографія.
 7. Езофагогастродуоденоскопія.
 8. Колоноскопія.
 9. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ.
 10. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
 11. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
Posted by adminhq in лікарня
Вартість медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

Вартість медичних послуг КНП «Добропільська ЛІЛ»

ПРЕЙСКУРАНТ
на платні послуги КНП "Добропільська лікарня інтенсивного лікування" 
затверджено наказом директора  КНП «Добропільська ЛІЛ» (Бабков В.Д.) «Про затвердження цін на платні медичні послуги»  від 31.01.2020 № 126.

№ п/п

Найменування послуг Одиниця вимірювання Тариф,грн.

(без вартості матеріалів)

Вартість матеріалів, грн. Тариф, грн. (з вартістью матеріалів)
1 2 3 4 5 6
Медичні огляди
1 Лікар-терапевт один огляд 20,57 20,57
2 Вимірювання артеріального тиску одне дослідження 6,12 6,12
3 Лікар-офтальмолог один огляд 30,46 30,46
4 Лікар-невропатолог один огляд 51,61 51,61
5 Лікар-отоларинголог один огляд 57,67 57,67
6 Лікар-хірург один огляд 17,05 2,14 19,19
7 Проходження огляду прямої кишки один огляд. 1 1,37 2,14 13,51
8 Лікар-гінеколог один огляд 50,55 17,70 68,25
9 Лікар-дерматовенеролог з ОМК один огляд 45,53 2,14 47,67
10 Лікар-дерматовенеролог без ОМК один огляд 28,45 2,14 30,59
11 Лікар-психіатр один огляд 38,75 38,75
12 Лікар-ендокринолог один огляд 31,85 31,85
13 Лікар-інфекціоніст                    , один огляд 36,76 36,76
14 Лікар-фтизіатр один огляд 54,20 54,20
15 Лікар-профпаголог один огляд 55,80 55,80
16 Флюрографія один знімок 53,90 10,00 63,90
17 Рентгенографія органів грудної один знімок 81,32 39,69 121,01
18 ЕКГ одне дослідження 40,14 1,57 41,71
19 Поле зору одне дослідження 45,68 45,68
20 Холодова проба одне дослідження 25,72 25,72
21 Аудіометрія одне дослідження 77,96 77,96
22 Динамометрія одне дослідження 12,85 12,85
23 Вестибулярний апарат одне дослідження 15,59 15,59
24 Вібраційна чутливість одне дослідження 12,85 12,85
25 ФЗД одне дослідження 18,01 18,01
Лабораторні дослідження
Аналіз крові
26 Забір крові (маніпуляційний кабінет) одне дослідження 6,37 5,44 1 1,81
27 Визначення групи крові одне дослідження 48,52 4,61 53,13
28 Визначення резус-фактора одне дослідження 45,52 4,61 50,13
29 Аналіз крові на цукор одне дослідження 31,49 7,23 38,72
ЗО Аналіз крові (3 -ка) одне дослідження 38,27 6,73 45,00
31 Аналіз крові на австралійський антиген (гепатит В) одне дослідження 199,47 1 1,64 211,11
32 Загальний аналіз крові одне дослідження 61,32 6,73 68,06
33 RW крові (реакція мікропреципитації) одне дослідження 17,28 2,94 20,22
34 Лейкоцитарна формула одне дослідження 29,93 5,28 35,21
35 Тромбоцити одне дослідження 42,73 5,28 48,01
36 Ретикулоцита одне дослідження 33,74 5,21 38,95
37 Тільця Гейнца одне дослідження 58,27 7,52 65,79
38 Визначення білірубіну одне дослідження 39,49 5,82 45,31
39 Активність холінестерази одне дослідження 22,56 6,29 28,85
40 ACT одне дослідження 21,09 9,77 30.86
41 АЛТ одне дослідження 21,09 9,77 30,86
42 Реакція Хеддельсона одне дослідження 61,65 1,80 63,45
43 Підрахунок еритроцитів одне дослідження 25,51 4,02 29,53
44 Загальний аналіз сечі одне дослідження 70,69 9,56 80,25
45 Аналіз калу на яйця гельмінтів одне дослідження 46,29 3,35 49,64
46 Цитологічні дослідження одне дослідження 45,52 3,89 49,41
47 Аналіз виділень з сечостатевої системи у т.ч. мазок на ГН, трихомонади одне дослідження 45,52 3,89 49,41
48 Аналіз на патогенну флору одне дослідження 1 14,96 13,22 128,18
49 Обстеження на кишкову інфекцію одне дослідження 98,11 19,08 1 17,19
50 Аналіз мазка із зіву та носа на стафілокок одне дослідження 98,08 14,91 1 12,99
51 Метгемоглобін
– якісна проба одне дослідження 1 1,78 1,71 13,49
– кількісна одне дослідження 88,31 1,71 90,02
52 Лужна фосфатаза одне дослідження 22,56 4,69 27,25
53 Аналіз крові на холестерин:
Визначення холестерину одне дослідження 28,22 6,18 34,40
54 Аналіз сечі на білок:
Визначення білка:
– якісна проба одне дослідження 3,20 3,98 7,18
– кількісна одне дослідження 22,33 4,37 26,70
55 % НТЗ (ЗЗЗС) одне дослідження 107,94 15,61 123,55
56 Карбоксигемоглобін одне дослідження 88,31 1,76 90,07
57 Г острота зору одне дослідження 12,85 12,85
58 Тонометрія одне дослідження 84,25 5,53 89,78
59 Рефрактометрія одне дослідження 45,68 45,68
60 Кольоровідчуття одне дослідження 1 5,22 15,22
61 Визначення активності ГГГФ в сиворотці крові одне дослідження 23,97 8,49 32,46
62 Виявлення теплової резистентності еритроцитів одне дослідження 9,57 4,24 13,81
63 Цифрова рентгенографія ОГК одне дослідження 57,10 28,81 85,91
64 Ларингоскопія гортані один огляд 13,18 2,14 15,32
65 Визначення вартості сечі на цукор одне дослідження 45,63 6,38 52,01
66 Визначення варгсті протомбіновий індекс(кров з вени) одне дослідження 21,29 1,97 23,26
67 Визначення вартості фіброноген крові одне дослідження 79,55 0,65 80,20
68 Визначена вартості анализу білок крові одне дослідження 36,80 0,60 37,40
69 Визначення вартсоті аналізу креатенин крові одне дослідження 21,29 1,05 22,34
70 Визначення вартостіь аналізу крові на сечовину одне дослідження 18,21 2,72 20,93
71 Визначення вартості аналізу хлориди крові одне дослідження 30,48 1,30 31,78
72 Визначення вартості СРБ крові одне дослідження 24,36 1,30 25,66
73 Визначення вартсоті аналізу мокротиння одне дослідження 67,47 12,05 79,52
74 Визначення вартоті анализу на приховану кров одне дослідження 15,16 2,15 17,31
75 Визначення вартості анализу сечі за Нечипоренко одне дослідження 18,40 3,49 21,89
76 Визначення вартості анализу калу на лямблії одне дослідження 15,15 4,02 19,17
77 Визначення вартості аналізу крові на згортання одне дослідження 24,53 6,16 30,69
78 Визначення вартості аналізу крові на тривалість одне дослідження 18,40 6,20 24,60
79 Визначення вартості аналізу сечі на альфа-амілазу (діастаза) одне дослідження 24,35 25,69 50,04
80 Визначення вартості аналізу на дісбактеріоз одне дослідження 267,82 47,68 315,50
81 Визначення вартості аналізу на дифтерію одне дослідження 119,84 39,04 158,88
82 Визначення вартості аналізу на стерільність крові, гемакультура одне дослідження 100,76 7,35 108,11
83 Визначення вартості аналізу на холеру одне дослідження 88,54 8,28 96,82
84 Визначення вартості аналізу на менінгококову інфекцію одне дослідження 108,84 35,08 143,92

Наказ від 31.01.2020 № 126

Наказ від 31.01.2020 № 126

Прейскурант у форматі РDF

ціни на платні медичні послуги

медичні послуги лікарні

Posted by adminhq in лікарня